SPEVWEST VIRGINIA UNIVERSITY – STUDY ABROAD PROGRAME

Tento program probíhá pravidelně jednou za dva roky a v jeho rámci organizujeme studijní pobyt v České republice pro studenty z West Virginia University, Morgantown, USA.

V roce 2014 proběhl ve dnech 7. 3. až 17. 3. a tématem kurzu byly tranzitivní ekonomiky Evropy (Transitional Economies of Europe), resp. přeměna z centrálního plánování na ekonomiku tržní.

Studenti absolvovali řadu zajímavých přednášek s přímými účastníky kupónové privatizace a přeměny v Československu, resp. v České republice. Mezi nejvzácnější hosty patřil Dušan Tříska (přednáška “Transition in Central Europe”), dalšími byli Petr Mach (European Union Today and Tomorrow) nebo David Lipka (Czechia’s Transition to Market Economy).

Kromě studia měli účastníci dostatek volného času na prohlídku Prahy, Plzně, Kutné Hory a v rámci programu byli rovněž na víkendovém výletu do Českého Krumlova.

Příští návštěva nové generace studentů WVU je plánována na jaro roku 2016.

Fotogalerie 2012
Fotogalerie 2014

ZPĚT