SPEVPROJEKT A JEHO CÍLE

Hlavním posláním projektu je navazování a posilování vztahů mezi subjekty akademického, vědecko-výzkumného, podnikatelského a veřejného sektoru. Tematicky se projekt zaměřuje na štíhlou výrobu a služby, inovace produktů a procesů a dále průmyslové inženýrství.

Vizí projektu je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a produktivity ekonomiky České republiky navazováním a posilováním vztahů mezi subjekty akademického, vědecko-výzkumného, podnikatelského a veřejného sektoru na poli štíhlé výroby a služeb, inovací produktů a procesů a průmyslového inženýrství. V rámci projektu bude vytvořena komunikační platforma, prostřednictvím které dojde ke sdílení know-how mezi spolupracujícími subjekty.

Hlavním cílem projektu je zlepšit uplatnitelnost absolventů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty managementu a ekonomiky, kteří získají znalosti a dovednosti v oblasti statisticky řízené kvality, managementu inovací a optimalizace procesů.

Realizace projektu začala dne 1. října 2012 a během realizace dojde nejen k vytipování prvních stáží a workshopů, ale také k ustavování konkrétní podoby komunikační platformy.

ZPĚT