SPEVKLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

  • KA01: Účast na zahraničních odborných stážích, konferencích a workshopech

Jedná se mimo jiné o jazykové kurzy, zahraniční konference a kongresy, další vzdělávací aktivity a stáže na zahraničních univerzitách, které mají pomoci získat potřebné know-how.

  • KA02: Interaktivní zahraniční workshopy a exkurze

Jde o zahraniční studijní cesty pro studenty, pedagogy a členy realizačního týmu. Studenti v rámci cesty absolvují exkurze ve vybraných podnicích, workshopy s pracovníky firem, přednášky a diskuze s odborníky z dané země, seznámí se přímo s místními reáliemi a na závěr celou cestu shrnou formou eseje ze studijní cesty, resp. zpracováním práce pro spolupracující firmu.

  • KA03: Aktivní příprava studentů na odborné praxe

V rámci aktivity budou pořádány workshopy pro studenty, kteří se následně zúčastní praxe v rámci KA 04. Smyslem workshopů je pomoci studentům získat teoretické znalosti z oblasti štíhlé výroby a inovací, ještě před nástupem na praxi.

  • KA 04: Tuzemské a zahraniční odborné praxe

V návaznosti na KA 03 budou pořádány odborné praxe v tuzemsku i zahraničí pro studenty UTB ve Zlíně v délce cca jednoho měsíce (20 pracovních dnů).

  • KA 05: Vytvoření a rozvoj komunikační platformy

Cílem KA 05 je vytvoření a rozvoj interaktivní komunikační platformy, v rámci které bude docházet k realizaci společných seminářů, workshopů, odborných setkání a networkingovým aktivitám.

  • KA 06: Posilování vzájemné spolupráce formou vzdělávacích a školících aktivit

Cílem KA 06 je realizace vzdělávacích a tréninkových aktivit, které umožní pracovníkům VŠ a pracovníkům VVaV zvýšit kompetence a znalosti nutné pro vzájemnou spolupráci a přenos informací.

  • KA 07: Využití a zařazení získaných poznatků a zkušeností do výuky studentů

V rámci KA 07 budou znalosti a zkušenosti získané v rámci ostatních klíčových aktivit implementovány přímo do výuky předmětů žadatele, tj. FaME UTB ve Zlíně.

  • KA 08: Letní škola produktivity a inovací

Pro studenty, členy realizačního týmu a pracovníky VVaV bude organizována intenzivní Letní škola produktivity a inovací. Letní škola bude založena na zkušenostech partnera – Akademie produktivity a inovací, s. r. o. – který má s obdobnými akcemi bohaté zkušenosti.

ZPĚT