SPEVCÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU

Cílové skupiny projektu tvoří studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty managementu a ekonomiky, ale také pracovníci VŠ a pracovníci ve VVaV, kteří budou moci napříč jednotlivými sektory sdílet znalosti a nově získávat unikátní know-how také ze zahraničí.

ZPĚT