SPEVPROJEKT ESF: ŠTÍHLÁ VÝROBA

Hlavním posláním projektu je navazování a posilování vztahů mezi subjekty akademického, vědecko-výzkumného, podnikatelského a veřejného sektoru. Tematicky se projekt zaměřuje na štíhlou výrobu a služby, inovace produktů a procesů a dále průmyslové inženýrství.

Název projektu: Budování partnerství a posilování spolupráce v oblasti štíhlé výroby a služeb, inovací a průmyslového inženýrství s důrazem na posílení konkurenceschopnosti ČR
Realizátor projektu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Partneři projektu:

    • Vysoká škola ekonomická v Praze;
    • CPI – Centrum průmyslového inženýrství, s. r. o.;
    • API – Akademie produktivity a inovací, s. r. o.;
    • Fosfa akciová společnost;
    • Společnost pro právní a ekonomické vzdělávání, o. s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0096
Operační program: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Celková doba realizace projektu: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2014
Web projektu: www.industrialengineering.cz

Projekt a jeho cíle
Cílové skupiny projektu
Klíčové aktivity projektu
Fotogalerie

Newsletter projektu č. 1
Newsletter projektu č. 2

 

Logo OPVK

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZPĚT