SPEVPROJEKT A JEHO CÍLE

Cílem projektu je vytvoření interaktivní elektronické učebnice kardiologie a následná inovace výuky vybraných předmětů, které jsou vyučovány na půdě Univerzity Palackého v Olomouci. Inovace bude dosaženo prostřednictvím vytvoření výukové pomůcky, která dosud v oblasti kardiologie neexistuje, a to s množstvím videosekvencí z praxe, testů, výkladových částí, ilustrací, funkcemi sociální sítě pro vytvoření komunity atd. Nová výuková platforma bude semestr pilotně zkoušena a dle zpětných vazeb účastníků finálně implementována do výuky. Její koncept umožní neustálou aktualizaci. Do inovace výuky se zapojí odborníci z lékařské praxe z celé ČR i ze zahraničí. Konečný výstup bude vytvořen i v anglické verzi, a tak může najít své uplatnění i v zahraničí.

Přínos výstupů projektu bude svým způsobem znamenat menší revoluci ve výuce kardiologie. V ČR zatím obdobná výuková pomůcka neexistuje. Výstupy projektu zefektivní a zkvalitní vzdělávání studentů i akademických pracovníků, umožní jejich informovanost o aktuálních novinkách v oblasti kardiologie.

Hlavním benefitem vyplývajícím z povahy projektu je možnost obou cílových skupin účastnit se tvorby velmi unikátní výukové pomůcky, jejíž odborný dopad může být dalekosáhlý.

ZPĚT