SPEVKLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

  • KA01: Sběr a příprava podkladů se zapojením českých i zahraničních odborníků z praxe;
  • KA02: Tvorba odborného obsahu nové výukové platformy – textová část;
  • KA03: Tvorba odborného obsahu nové výukové platformy – audiovizuální záznamy z lékařské praxe (IKEM, FNOL);
  • KA04: Grafické a technické zpracování nové výukové platformy včetně vytvoření mutace v anglickém jazyce;
  • KA05: Inovace studijních programů – zavedení platformy do pilotní výuky a následné finální úpravy.

ZPĚT