SPEVCÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU

• studenti lékařských oborů (jak všeobecného lékařství, tak doktorandi) a nelékařských oborů (všeobecná sestra, ošetřovatelství, fyzioterapie, radiologický asistent) na všech stupních vysokoškolského studia Univerzity Palackého v Olomouci;
akademičtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci, kteří se podílejí na výuce a odborné přípravě studentů.

Studenti během celého studia budou moci pracovat s unikátním interaktivním učebním materiálem, účastní se pilotní výuky a jejího hodnocení. Akademičtí pracovníci se budou podílet na tvorbě jednotlivých součástí výukové pomůcky, budou v kontaktu se zahraničními odborníky, budou se moci účastnit kongresů, seminářů a dalších odborných setkání, a nakonec také budou moci výstup projektů využívat během přípravy na výuku.

ZPĚT