SPEVPROJEKT ESF: KARDIOLOGIE

Cílem projektu je vytvoření interaktivní elektronické učebnice kardiologie a následná inovace výuky vybraných předmětů, které jsou vyučovány na půdě Univerzity Palackého v Olomouci. Inovace bude dosaženo prostřednictvím vytvoření výukové pomůcky, která dosud v oblasti kardiologie neexistuje, a to s množstvím videosekvencí z praxe, testů, výkladových částí, ilustrací, funkcemi sociální sítě pro vytvoření komunity atd. Nová výuková platforma bude semestr pilotně zkoušena a dle zpětných vazeb účastníků finálně implementována do výuky.

Název projektu: Interaktivní kardiologie – moderní výukové metody
Realizátor projektu: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, I. interní klinika – kardiologická
Partneři projektu:

    • Fakultní nemocnice Olomouc;
    • Institut klinické a experimentální medicíny;
    • Společnost pro právní a ekonomické vzdělávání, o. s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0148
Operační program: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Celková doba realizace projektu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Web projektu: www.ntmc.cz

Projekt a jeho cíle
Cílové skupiny projektu
Klíčové aktivity projektu
Fotogalerie

Logo OPVK

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 ZPĚT