SPEVPROJEKT A JEHO CÍLE

Hlavním cílem celého projektu je rozvoj nabídky dalšího vzdělávání vytvořením vzdělávacího programu “Entrepreneurship pro NNO a MSP”. S využitím praktických metod budou tímto programem rozvinuty podnikatelské kompetence u malých a středních podnikatelů (MSP) a pracovníků neziskových organizací (NNO) v Královéhradeckém kraji tak, aby je mohli uplatnit ve svých specifických každodenních činnostech.

Zástupci cílových skupin, kteří se zúčastní projektu, projdou intenzivními školícími semináři obsahujícími případové studie, tréninkové hry, motivační videa, diskuze, manažerský simulátor aj. Tematicky budou ve vzdělávacích akcích obsaženy oblasti s prvky psychologie až po běžné disciplíny (marketing, finanční řízení, manažerské rozhodování apod.) spjaté s podnikatelskými dovednostmi.

Jednotlivé dílčí cíle projektu:

rozvoj osobnosti účastníků jako „podnikatelů“
rozvoj schopností a dovedností účastníků s důrazem na jejich aplikaci do praxe
odstranění zaběhnutého přístupu účastníků ke každodenním činnostem, snaha o inovativnost a kreativitu v myšlení, netradiční přístup
zvýšení konkurenceschopnosti účastníků školení

ZPĚT