SPEVCÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU

Cílovými skupinami projektu jsou pracovníci z malých a středních podniků a nestátních neziskových organizací z Královéhradeckého kraje.

Přínos pro cílovou skupinu NNO

Pracovníci NNO, kteří se zúčastní školení a seminářů, budou směrováni k využití podnikatelských strategií, které jim pomohou v rozvoji jejich běžné činnosti. Dále budou vedeni k využití financování z více zdrojů, které může pomoci k dlouhodobému udržení stability organizace. Vedoucí kurzu se pokusí probudit v účastnících podnikatelské myšlení, které povede k vyhledávání nových příležitostí a snaze o další rozvoj vlastních kompetencí. Svou účastí na těchto školeních přispějí účastníci nejen k rozvoji vlastního potenciálu, ale i k rozvoji a růstu celé organizace. Získají nové poznatky z oblastí managementu změn, vyjednávání, podnikatelského rozhodování a dalších, které jim pomohou při získávání spolupracovníků či finančních prostředků.

Přínos pro cílovou skupinu MSP

Účast na projektu povede k osvojení a rozvoji schopnosti lépe vyhledávat a využívat podnikatelské příležitosti a také k získání nadhledu nad celým konkurenčním prostředím. V rámci náplně pilotního školení bude kladen důraz na řešení strategických problémů. Účastníci vzdělávacích akcí budou vedeni ke komplexnějšímu uvažování o podniku v souladu s nejnovějšími trendy z oblasti strategického řízení, projektového managementu nebo moderních marketingových nástrojů. S využitím manažerského simulátoru a případových studií postavených na řešení reálných podnikatelských problémů si získané znalosti vyzkouší a aplikují konkrétní rozhodnutí, se kterými se v praxi běžně setkávají. Celkově budou v celém průběhu směrováni k řízení podnikatelské činnosti dle principů entrepreneurshipu.

ZPĚT