SPEVPROJEKT A JEHO CÍLE

Tento projekt by měl být komplementární k projektu Fakultní nemocnice Olomouc „Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth“. Cílem projektu je implementovat nové postupy a technologie na bázi eHealth do výuky lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po absolvování inovované výuky dosáhnou studenti lékařství vyšší kvalifikace a budou velmi kvalitně připraveni na praxi. Ke správné implementaci nejnovějších poznatků a postupů eHealth budou do inovace výuky zapojeni experti z praxe z ČR i ze zahraničí.

Hlavním benefitem pro cílové skupiny je získání nových zkušeností a odborných znalostí v oblasti eHealth, kvalitní příprava studentů na výkon lékařského povolání, zvýšení kvalifikace akademických pracovníků, navázání nových kontaktů, spolupráce se špičkovými odborníky, ale také možnost spolupráce na dalších VV projektech.

 ZPĚT