SPEVKLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

  • KA01: Zahraniční stáže a praxe;
  • KA02: Zapojení odborníků z ČR i ze zahraničí do inovace výuky, odborná školení akademických pracovníků;
  • KA03: Inovace výuky a výukových materiálů;
  • KA04: Pilotní výuka inovovaných předmětů;
  • KA05: Studie využitelnosti jednotlivých eHealth metod v lékařské praxi;
  • KA06: Závěrečná konference projektu.

ZPĚT