SPEVCÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU

studenti medicíny a blízkých oborů

Studenti se budou moci účastnit pilotní výuky, kde v rámci inovovaných předmětů získají aktuální poznatky a vědomosti o využití metod eHealth v praxi. Odborní a akademičtí pracovníci absolvují zahraniční stáže a praxe, semináře, školení. Účastní se odborných kongresů, jazykových pobytů,  dále se budou podílet na tvorbě výukových materiálů a budou také spolupracovat se zahraničními odborníky z praxe.

akademičtí a ostatní pracovníci VŠ

Lékaři, odborníci na oblast biostatistiky a eHealth, další akademičtí pracovníci, podílející se na výuce nebo její přípravě.

ZPĚT