SPEVPROJEKT ESF: eHEALTH

Tento projekt by měl být komplementární k projektu Fakultní nemocnice Olomouc „Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth“. Cílem projektu je implementovat nové postupy a technologie na bázi eHealth do výuky lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po absolvování inovované výuky dosáhnou studenti lékařství vyšší kvalifikace a budou velmi kvalitně připraveni na praxi. Ke správné implementaci nejnovějších poznatků a postupů eHealth budou do inovace výuky zapojeni experti z praxe z ČR i ze zahraničí.

Název projektu: Implementace nejnovějších metod eHealth do výuky lékařských oborů
Realizátor projektu: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, I. interní klinika – kardiologická
Partneři projektu:

  • Fakultní nemocnice Olomouc;
  • Masarykova univerzita – Institut biostatistiky a analýz;
  • MDT-Medical Data Transfer s. r. o.;
  • INNERA, s. r. o.;
  • Heart Solution, s. r. o.;
  • Stimcare s. r. o.;
  • Společnost pro právní a ekonomické vzdělávání, o. s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0146
Operační program: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Celková doba realizace projektu: 1. 1. 2012 – 31. 10. 2014
Web projektu: www.ntmc.cz

Projekt a jeho cíle
Cílové skupiny projektu
Klíčové aktivity projektu
Fotogalerie

Logo OPVK

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZPĚT