SPEVPROJEKT A JEHO CÍLE

Smyslem projektu je zmapovat a ukázat kvalitní a výjimečnou současnou architekturu v místech, která jsou vzdálena od tradičních center a která se jako taková často nezaslouženě ocitají v pozici „neviditelných outsiderů“.

Předmětem zájmu je architektura z období posledních přibližně dvaceti let. Zejména stavby a jiná architektonická díla vzniklá mimo centra, přednostně v malých až středně velkých obcích a městech, stejně jako ve volné krajině.

V projektu nerozhodují velikost ani vynaložené finanční prostředky, nýbrž pouze architektura, která má být díky projektu objevována a zviditelňována. Dosud anonymní lokality se díky moderním stavbám mohou stát přitažlivými „výletními cíli“, nebo dokonce kultovními místy, jako se to kdysi stalo v případě beskydských Pusteven a staveb Dušana Jurkoviče či později vysílače na Ještědu od Karla Hubáčka.

Cílem projektu je navázat a posilovat partnerství mezi jednotlivými subjekty, které se aktivně podílejí na tvorbě architektury mimo tradiční centra. Důraz v projektu bude kladen na aktivní zapojení partnerů, spolupráci s praxí a zahraniční aktivity. V rámci projektu proběhnou zejména zahraniční odborné exkurze a pobyty, workshopy, ateliéry a semináře za účasti zahraničních a tuzemských odborníků.

Uskuteční se nejen odborné praxe a stáže studentů, ale také letní školy. Integrální součástí projektu bude tvorba společné komunikační platformy, která poslouží k výměně znalostí a zkušeností. Významnou součástí projektu bude navazování a rozvoj vztahů s tuzemskými a zejména zahraničními partnery.

ZPĚT