SPEVKLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

  • KA01: Zahraniční semináře a pobyty

Aktivita zahrnuje 16 krátkodobých zahraničních exkurzí, 4 dlouhodobější zahraniční studijní pobyty a 12 účastí na zahraničních kongresech, konferencích a odborných setkáních. Očekávaný výstup tvoří 16 zpráv z krátkodobých cest, 4 sborníky ze studijních pobytů a 12 odborně zaměřených zpráv z konferencí, kongresů a odborných setkání.

  • KA02: Tuzemské workshopy a semináře se zapojením zahraničních odborníků

Aktivita zahrnuje 46 workshopů, seminářů, ateliérů a odborných expozic, včetně závěrečné konference. Výstupem bude 46 případových studií a 2 závěrečné rozsáhlejší publikace.

  • KA03: Zavedení a rozvoj interaktivní komunikační platformy

V rámci aktivity byla založena interaktivní webová stránka a mediatéka se strukturovanou sbírkou fotografické dokumentace, video dokumentace a zvukových záznamů, dokumentující vybrané aktivity projektu.

  • KA04: Tuzemské a zahraniční odborné praxe a stáže studentů, tuzemské cesty studentů

Výstupem aktivity bude 40 prací vytvořených studenty, jejich projektů, esejí či případových studií a také katalog regionálních studentských projektů.

  • KA05: Letní školy architektury

V roce 2012 již proběhla čtrnáctidenní letní škola, další se bude konat v roce 2013, každá pro minimálně 20 studentů a 10 odborníků. Výstupem každé letní školy je komplexní architektonický projekt.

ZPĚT