SPEVCÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU

Cílovou skupinu projektu tvoří zejména studenti architektury a akademičtí pracovníci z řad žadatele, Technické univerzity v Liberci, Fakulty umění a architektury, a další odborní pracovníci zabývající se vzděláváním a výzkumem. Přínos pro tyto cílové skupiny spočívá zejména v rozšíření obzorů v oblasti architektury mimo tradiční centra. Ta má každodenní vliv na téměř každého z nás, bývá však mnohdy neprávem opomíjena.

ZPĚT