SPEVPROJEKT ESF: ARCHITEKTURA

Cílem projektu je navázat a posilovat partnerství mezi jednotlivými subjekty, které se aktivně podílejí na tvorbě architektury mimo tradiční centra. Důraz v projektu bude kladen na aktivní zapojení partnerů, spolupráci s praxí a zahraniční aktivity. V rámci projektu proběhnou zejména zahraniční odborné exkurze a pobyty, workshopy, ateliéry a semináře za účasti zahraničních a tuzemských odborníků.

Název projektu: Budování partnerství a rozvoj spolupráce v oblasti architektury mimo tradiční centra
Partneři projektu:

    • Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci;
    • Architectura o. s., provozovatel Galerie Jaroslava Fragnera;
    • Kamil Mrva Architects s. r. o.;
    • Knesl + Kynčl s. r. o.;
    • Společnost pro právní a ekonomické vzdělávání o. s.

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Celková doba realizace projektu: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2014
Web projektu: www.ex-centric.eu

Projekt a jeho cíle
Cílové skupiny projektu
Klíčové aktivity projektu
Fotogalerie

Logo OPVK

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZPĚT