SPEVVyberte si kvalitní školení DVPP financovatelné z „Šablon“

Intenzivní výuka. Kvalitní výukové metody. Světový obsah. Dnes dostupné také v ČR.

Kursy jsou koncipovány pro ZŠ, SŠ a VOŠ.

Společné rysy všech kursů:

 • intenzivní časový formát respektující nároky na váš čas
 • kombinace šířky (přehled metod a přístupů) i praktického procvičení několika metod a přístupů
 • zpětná vazba od lektorů
 • odkazy na další prameny samostudia
 • výhodný poměr cena/výkon kursů
 • samozřejmě odpovídají Šablonám
 • koncipovány, aby přinášely hodnotu i pro samoplátce.

Jsme jiní než běžné vzdělávací firmy:

 • studovali jsme na špičkových zahraničních školách (vč. Harvardu a Stanfordu)
 • absolvovali jsme kvalitní vzdělávací programy (vč. firem jako Disney Institute, Motorola University)
 • známe prostředí vzdělávání ČR na více úrovních vzdělávání
 • vyučujeme osvědčené metodiky i nejnovější postupy
 • investujeme desítky dnů ročně do dalšího vzdělávání
 • obsah i postupy ověřujeme ve firmách i školách
 • trvale působíme na nejlepších českých VŠ
 • nejsme agenturou, máme jen malý počet vysoce kvalifikovaných lektorů
 • využíváme výukové postupy z jiných stupňů vzdělávání
 • kursy kontinuálně vylepšujeme

Nabídka kursů

Řízení projektů ve školství (8 hodin):

Úvodní kurs projektového managementu. Využitelný pro řízení projektů ve škole i organizaci projektového vyučování. Rychlý přehled standardního přístupu i procvičení několika klíčových nástrojů.

Lze zcela financovat z „Šablon pro SŠ a VOŠ I“ – h) projektová výuka a „Šablon pro MŠ a ZŠ II“ – i) projektová výuka.

Cena: 2700 Kč

Řízení projektů ve školství (16 hodin):

Základem je obsah 8hodinového kursu. Navíc kurs obsahuje důkladné procvičení více nástrojů projektového cyklu, včetně témat jako zúčastněné skupiny.

Lze zcela financovat z „Šablon pro SŠ a VOŠ I“ – h) projektová výuka a „Šablon pro MŠ a ZŠ II“ – i) projektová výuka.

Cena: 5200 Kč

Řízení projektů ve školství (24 hodin):

Základem je obsah 16hodinového kursu. Navíc kurs obsahuje témata projektových týmů, projektové komunikace, řízení implementace, sestavení projektového záměru i základní orientace ve financích v projektech.

Lze zcela financovat z „Šablon pro SŠ a VOŠ I“ – h) projektová výuka a „Šablon pro MŠ a ZŠ II“ – i) projektová výuka.

Cena: 7500 Kč

Aktivní metody vzdělávání (8 hodin):

Kurs je přehledem metod aktivizace žáků/studentů. Zároveň umožňuje si prakticky vyzkoušet několik metod. Kurs je vhodný pro začínající i zkušené (objevíte metody, které neznáte). Probírána témata jako flipped classroom (převrácené vyučování), vyučování zaměřené na žáka (participant centered learning), problem-based learning (výuka založená na problémech), project-based learning (projektová výuka); organizace výuky; možné využití IT nástrojů i vyhodnocení možnosti nasazení.

Odpovídá „Šablonám pro SŠ a VOŠ I“ – i) Osobnostně sociální rozvoj a „Šablon pro MŠ a ZŠ II“ – d) Osobnostně sociální rozvoj.

Cena: 2700 Kč

Metody plánování výuky (8 hodin):

Kurs dává důraz na tři komponenty: cíle výuky, metody výuky a metody hodnocení a jejich propojení. Tyto jsou pak probírány podrobněji, tedy formulování cílů výuky a výstupů učení, paleta metod hodnocení nad rámec těch nejběžnějších a metody výuky nad rámec těch nejběžnějších; dále logistika předmětu.

Odpovídá „Šablonám pro SŠ a VOŠ I“ – i) Osobnostně sociální rozvoj a „Šablon pro MŠ a ZŠ II“ – d) Osobnostně sociální rozvoj.

Cena: 2700 Kč

Projektové vyučování (8 hodin):

Kurs je přehledem komponent využitelných v rámci projektového vyučování. Praktické aspekty organizace výuky. Vhodná zadání. Způsob práce s jednotlivcem i skupinou. Způsob hodnocení i zpětné vazby. Podpůrné nástroje pro usnadnění realizace zadání. Další tipy pro rozvoj projektového vyučování.

Odpovídá „Šablonám pro SŠ a VOŠ I“ – h) Projektová výuka a „Šablon pro MŠ a ZŠ II“ – i) Projektová výuka.
Cena: 2700 Kč

Mentoring a zvyšování lektorských dovedností (8 hodin):

Kurs je „ochutnávkou“ několika osobnostních témat obvykle nabízených v delších kursech. Obsahuje úvod do mentoringu (koučinku), lektorské techniky, ukázky technik improvizace a práce se skupinou. Jádrem kursu jsou základní techniky koučinku, rozvoj a aplikace metod v rámci výuky a práce se zpětnou vazbou.

Odpovídá „Šablonám pro SŠ a VOŠ I“ – d) Mentoring.

Cena: 2700 Kč

Objednávka školení

 

Storno: Pokud se nebudete moci zúčastnit, je možné za sebe poslat náhradníka nebo se zúčastnit následujícího termínu. Účast na akci je možné písemně zrušit 20 dnů před konáním akce. Bude-li zrušena později, bude si organizátor účtovat 50% z ceny kursu.
Více účastníků z jedné školy je obzvláště vítáno, budete moci konzultovat společná témata. Při skupině 7+ účastníků rádi budeme kurs realizovat u vás.