SPEVSPOLEČNOST PRO PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Jak vystihuje název, SPEV se zabývá činností především v oblasti vzdělávání a to konkrétně v tématech ekonomických a právních. Pod tuto hlavní náplň spadá i realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů, který je zaměřen na podnikatelské dovednosti.

Stěžejní množství činnosti je nicméně koncentrováno do nejrůznějších vzdělávacích aktivit. V minulosti se členové sdružení zapojili například do přípravy a realizace následujících vzdělávacích programů:

  • školení pro MPSV s tematikou hodnocení projektů v OP LZZ (přes 800 účastníků),
  • organizace studijních návštěv SVES (program LLP Study visits) pro pracovníky ve školství převážně ze zemí EU,
  • školení pro CzechInvest v oblasti veřejné správy,
  • pomoc při přípravě vzdělávacích projektů (zejména z OP LZZ, OP VK, LLP) pro občanská sdružení, firmy i veřejné subjekty (např. CzechTrade),
  • spolupráce při pořádání kurzů (o strukturálních fondech, projektovém řízení, veřejné správě a dalších aplikovaných tématech) s renomovanými vzdělávacími firmami jako je Gradua-Cegos, Economia, Hospodářská komora, Technologické centrum AV.

Členové sdružení se pravidelně účastní kurzů věnovaných inovaci výuky (European Forum for Entrepreneurship Research, Harvard Business School, Foundation for Teaching Economics), Vlerick Leuvent Gent Management School) a rovněž školení s využitím principů entrepreneurshipu a intrapreneurshipu (interního podnikatelství).

Navíc působí na vysokých školách, kde související tematiku vyučují a řídí několik univerzitních projektů v oblasti vzdělávání. Nechybí jim proto ani zkušenosti v oblasti řízení projektů. To vše zajišťuje dobrý zdroj kvalitních podnětů pro hlavní náplň činnosti SPEV.